Audyt fotowoltaiczny – na czym polega?

audyt instalacji fotowoltaicznej mężczyzna i kobieta robią audyt

Audyt fotowoltaiczny dla inwestorów indywidualnych polega na rozmowie konsultacyjnej i wstępnych oględzinach miejsca, w którym w późniejszym czasie zostanie umieszczona instalacja fotowoltaiczna. Dzięki takiemu rozwiązaniu umożliwiona jest ocena możliwości montażowych oraz oszacowanie zapotrzebowania na prąd. Indywidualna analiza pozwala również na właściwy dobór mocy instalacji oraz umieszczenie jej w dobrym miejscu.

Wywiad z inwestorem – pierwszy etap audytu

Najważniejszym etapem na drodze audytu fotowoltaicznego jest wywiad firmy wykonującej z inwestorem. Takie rozwiązanie oferuje nam m.in. fotowoltaika Toruń. Rozmowa ta pozwala na dobór odpowiedniej mocy instalacji fotowoltaicznej. Dzięki szczegółowej rozmowie możliwe jest dobranie mocy instalacji, która pokryje 100% naszego zapotrzebowania na prąd. Pierwszym krokiem podczas wywiadu jest analiza rachunków za prąd. Najlepiej, abyśmy posiadali dokumenty podsumowujące cały ubiegły rok lub ostatnie miesiące.

W tym miejscu doradca ustala również przewidywany przez inwestora możliwy wzrost zapotrzebowania na energię, np. w przypadku planowania zmiany sposobu ogrzewania.

Ocena możliwości montażowych

Poza doborem odpowiedniej mocy instalacji fotowoltaicznej równie ważne jest dokonanie oceny możliwości montażowych. Analiza ta zawiera wiele informacji. Mówimy tu m.in. o orientacji połaci dachowych biorąc pod uwagę strony świata, powierzchnię dachu oraz gruntu, ewentualnych przeszkodach – zacienieniu, kominach, jaskółkach, oknach dachowych, kącie nachylenia czy rodzaju pokrycia dachowego. Wszystkie te informacje pozwolą specjalistom na uzyskanie niezbędne wiedzy potrzebnej do przystąpienia do montażu systemu fotowoltaicznego.

dom jednorodzinny fotowoltaika toruń

Audyt fotowoltaiczny po montażu

Audyt instalacji fotowoltaicznej po jej montażu oraz uruchomieniu jest dodatkowym i opcjonalnym etapem, którego celem jest potwierdzenie prawidłowości działania, a także bezpieczeństwo. Taki audyt trwa zazwyczaj od jednej do trzech godzin, a specjalista, który go przeprowadza, musi być certyfikowany pod kątem kilku polskich i europejskich norm.

Audyt po montażowy fotowoltaiczny składa się aż z kilkunastu czynności. Najważniejsze z nich to:

  • Weryfikacja ciągłości pracy skrzynek AC i DC.
  • Kontrola prawidłowego ułożenia kabli.
  • Weryfikacja oznaczeń wyłączników, skrzynek oraz kabli.
  • Zweryfikowanie poprawności montażu modułów PV, a także wszystkich konstrukcji, na których są one wsparte.
  • Sprawdzenie ułożenia paneli, ich mocowania oraz odchylenia.
  • Kontrola zastosowanych zabezpieczeń.
  • Wykonanie testowych pomiarów poprawności działania całej instalacji, a wśród nich m.in. testu falownika.

Profesjonalny i skuteczny audyt powinien zatem dotyczyć dwóch głównych obszarów. Związane są one z oceną ekonomiczną oraz określeniem możliwości montażowych. Dobry audyt charakteryzuje się tym, że „wybiega on w przyszłość”.